مرکز رشد چابهار
پنجشنبه 30 دی 1400
L
.
.
معرفی
پذيرش
پذيرش
استقرار
رزومه

در این بخش انواع همایش ها و مراسم هایی که توسط مرکز رشد برگزاری می شود اطلاع رسانی میگردد. علاقمندان می توانند به صورت اینترنتی ثبت نام نموده و هزینه آن را پرداخت نمایند.

ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی چابهار