مرکز رشد چابهار
یکشنبه 2 آبان 1400
L
صفحه نخست >
( ! ) Notice: Undefined index: type in /home/iucacir/roshd.iuc.ac.ir/contact.php on line 134
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0020420304{main}( ).../contact.php:0
رویداد > مركز رشد چابهار
مركز رشد چابهار
آدرس: چابهار منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، تراس بهشت، دانشگاه بین المللی چابهار، مرکز رشد واحد های فناور
تلفن: 35314730-054
فاکس: 35314729-054
کدپستی:73711-99717