مرکز رشد چابهار
جمعه 20 تیر 1399

ایده پردازان تیاب منطقه ازاد چابهار

ایده پردازان تیاب
نام مدیر عامل:مبین اسکانی
زمینه فعالیت: ساخت انیمیشن، گرافیک دو بعدی و سه بعدی، تیرز تبلیغاتی
ایده محوری: ساخت انیمیشن 
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
09151951679
chap_hamid@yahoo.com