مرکز رشد چابهار
یکشنبه 2 آبان 1400

ساحل نگار مکران منطقه ازاد چابهار

ساحل نگار مکران
نام مدیر عامل: دانیال اژدری
زمینه فعالیت:امور شیلاتی  تولید و تکثیر آبزیان
ایده محوری:

اطلاعات تماس:
09171175578
ایمیل:
danielajdari@yahoo.com