مرکز رشد چابهار
سه شنبه 1 مهر 1399

شرکت تجارت الکترونیک پارس

 مدیر عامل: بهنام مالکی
زمینه فعالیت:گسب و گار الکترونیکی
ایده محوری: 
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
9151401409
ایمیل
abdolvahab.raeisi@gmali.com