مرکز رشد چابهار
پنجشنبه 30 دی 1400

شرکت ثنای مکران

 نام مدیر عامل: سلمان کریمی
زمینه فعالیت: طراحی و اجرای سازه های چوبی و کانتینری
ایده محوری: اجرای سازه های سبک و متناسب با شرایط اقلیمی
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
9155459228
ایمیل
peyman.karimi1745@gmail.com