مرکز رشد چابهار
پنجشنبه 30 دی 1400

شرکت تفتان خودرو

نام مدیر عامل: حبیب بدیچی
زمینه فعالیت: تولید خودرو های برقی
ایده محوری: تولید خودرو های برقی
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
09151499070
ایمیل:
badichihabib@gmail.com