مرکز رشد چابهار
یکشنبه 2 آبان 1400

شرکت آواتیس مکران

نام مدیر عامل: حسین اسلامی
زمینه فعالیت: گردشگری
ایده محوری:گردشگری در غالب بوم گردی
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
9352503366
ایمیل:
eslami3366@gmail.com