شروع پیش شتابدهی

ارزیابی دوران پیش رشد

کارآفرینان در طی این دوران، باید بصورت منظم هر سه ماه یکبار، گزارش کامل از فعالیت‌های خود و پیشرفت‌های صورت گرفته در طی دوران پیش رشد در زمینه ایده فنی، علمی و نیز مدل کسب و کاری به مرکز ارائه نمایند.

پس از طی دوران شش ماهه پیش رشد، واحد مربوطه در صورت موفقیت در این دوران و شرکت مستمر در کلاس‌ها و کارگاه‌های برگزار شده، باید درخواست خود مبنی بر ورود به دوران رشد را به همراه پیشنهاد کامل فناورانه خود که در طی شش ماهه پیش رشد با استفاده از تسهیلات مرکز تکمیل نموده اند و در برگیرنده جزئیات فنی، علمی و مدل کسب و کاری نهایی خود می‌باشد، به مرکز ارسال نمایند.

مرکز با تشکیل کمیته تخصصی داوری متشکل از اعضای هیئت علمی در کشور و متخصصان کارآفرین شرکت‌های داخلی و خارجی، هر یک از پیشنهادات فنی، علمی و کسب و کاری را بررسی کرده و واحدهای واجد شرایط که ایده پرورانده شده آن‌ها در طی شش ماهه دوران رشد و نیز مدل کسب و کاری تکمیل شده آن‌ها مورد توجه کمیته تخصصی قرار گیرد، برای ورود به دوران رشد و حمایت بیشتر احراز صلاحیت علمی، فنی و کسب و کاری می‌شوند.

بدیهی است، کارآفرینان داخل دانشگاه که از بستر مرکز نوآوری، دوران پیش رشد خود را گذرانده اند، نیز باید پس از طی دوران پیش رشد، تقاضای خود را همانند سایر کارآفرینان به مرکز رشد ارسال نمایند و طی روندی مشابه سایر کارآفرینان در کمیته تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت احراز صلاحیت علمی، فنی و کسب و کاری توسط کمیته تخصصی، به دوران رشد وارد شوند.

پذیرش

جهت نیل به اهداف استراتژیک مرکز، روند کلی مرکز بر مبنای مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و نیز بومی‌سازی مدل‌های کارآمد بین‌المللی ارائه می‌گردد. شکل ذیل، شماتیک کلی این نقشه راه، جایگاه و چگونگی تعامل مرکز رشد با پارک فناوری، مرکز نوآوری و دوران پیش رشد را نشان می‌دهد.

ورودی مرکز رشد به گونه‌ای طراحی گردیده است که کارآفرینان داخلی دانشگاه بین المللی چابهار که در مرکز نوآوری دوران پیش رشد خود را گذرانده‌اند، پس از طی دوران پیش رشد در مرکز نوآوری، به دوران رشد در مرکز رشد وارد شوند. در عین حال، کارآفرینان خارج از دانشگاه، لازم است که ابتدا به دوران پیش رشد وارد شده و پس از گذراندن آن با موفقیت، در صورت داشتن صلاحیت علمی، فنی و کسب و کاری لازم به دوران رشد وارد گردند.

فرآیند دوران رشد نیز به گونه‌ای تعبیه شده است که کارآفرینان پس از طی دوران پیش رشد و رشد با موفقیت، می‌توانندوارد بازار کار شوند.

مراحل پیش رشد

جهت ورود به این دوره، کارآفرینان، ابتدا فرم درخواست ورود به مرکز را تکمیل می‌نمایند و تقاضای خود را همراه با ایده نوآورانه خود و نیز مدل کسب و کاری اولیه از آن به مرکز ارسال می‌کنند. سپس مرکز ایده اولیه و مدل کسب و کاری را توسط یک متخصص در حوزه مرتبط داوری کرده و در صورتیکه ایده و مدل کسب و کاری اولیه ارائه شده، جذاب و قابل سرمایه گذاری مرکز باشد، واحد نوآور مربوطه جهت ورود به مرحله پیش رشد انتخاب میگردد.

پس از انتخاب ایده، واحد نوآور باید در طی دوران پیش رشد که ۶ ماه می‌باشد، در کلاس‌ها و کارگاه‌های فشرده مرتبط با

امور مالی

امور بازرگانی

امور اداری

مالکیت معنوی

چگونگی تدوین مدل کسب و کاری

و …..

شرکت کرده و در طی این مدت علاوه بر کار کردن بر روی جنبه های فنی و علمی ایده خود، مدل کسب و کاری خود را نیز تکمیل نماید. حضور در کلاس‌ها و کارگاه‌های ارائه شده در مرحله پیش رشد، الزامی است و به واحدها کمک می‌کند تا توانایی‌های لازم جهت تکمیل مدل کسب و کاری و درآمدی خود را کسب نمایند.

از دیگر تسهیلاتی که مرکز رشد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، دسترسی به مکان فیزیکی جهت استقرار و نیز دسترسی به پاره ای از امکانات مالی از جمله وام دوران پیش رشد می‌باشد. ضمنا، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه بین المللی چابهار، از تعدادی از مدیران و معاونین کسب و کاری شرکت‌های فناوری که بر اساس ایده‌های فناورانه شکل گرفته و اکنون موقعیت برجسته ای در سطح کشور و یا حتی در ابعاد بین المللی یافته اند، دعوت می‌نماید تا تجربیات خود را به عنوان مشاور مرکز رشد، در قالب گفتگوهای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای به شکل خصوصی و یا سمینارهای جمعی تخصصی در اختیار کارآفرینان جوان در دوران پیش رشد و در حوزه تخصصی آن‌ها قرار دهند. این امکان نه تنها موجب ترغیب کارآفرینان جوان به تلاش بیشتر جهت پیشبرد ایده و کار خود می‌گردد و الگوهای مناسبی را در دسترس دیدگان کارآفرینان جوان قرار می‌دهد، باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند با مشورت تخصصی – کسب و کاری در زمینه کاری خود، ایده‌های خود را بهتر و با در نظر گرفتن شرایط واقعی محیط کسب و کار که توسط این مدیران برتر در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، پیگیری نمایند.

مراحل رشد

واحد های فناورانه ای که در کمیته تخصصی، صلاحیت فنی، علمی و کسب و کاری آن‌ها محرز شده است، فرصت داشته اند تا ایده نوآورانه خود را طی ۶ ماه دوران پیش رشد به خوبی پرورانده و نیز مدل کسب و کاری خود را با کمک متخصصان و مشاوران مرکز تکمیل نمایند. لذا، با ورود به دوران رشد، آن‌ها می‌توانندبا بهره گیری از امکانات مرکز رشد، ایده‌ها و فعالیت‌های خود را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

مرکز جهت کمک به واحد های در این دوران، تسهیلات و کمک‌های مختلفی را در نظر گرفته است که عبارتند از:

واحد‌های فناورآن‌های که در کمیته تخصصی، صلاحیت فنی، علمی و کسب و کاری آن‌ها محرز شده است، فرصت داشته اند تا ایده نوآورانه خود را طی ۶ ماه دوران پیش رشد به خوبی پرورانده و نیز مدل کسب و کاری خود را با کمک متخصصان و مشاوران مرکز تکمیل نمایند. لذا، با ورود به دوران رشد، آن‌ها می‌توانندبا بهره گیری از امکانات مرکز رشد، ایده‌ها و فعالیت‌های خود را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

مرکز جهت کمک به واحد ها در این دوران، کمک‌ها و تسهیلات مختلفی را در نظر گرفته است که عبارتند از:

 • آموزش های مدیریتی
 • دسترسی به مراکز تحقیقاتی
 • کمک و تسهیلات جهت بازاریابی و فروش
 • کمک به برقراری تعامل با سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری
 • سمینار و کارگاه‌های آموزشی
 • هدایت و راهبری فنی و کسب و کاری توسط مشاوران مرکز
 • تامین مکان فیزیکی
 • توصیه‌های تخصصی و عمومی در قالب کارگاه‌ها و سمینارها
 • تسهیلات مالی از جمله پرداخت وام دوران رشد

امکانات فیزیکی ارائه شده در مرکز رشد دانشگاه بین المللی چابهار، قابل مقایسه با استانداردهای جهانی مراکز رشد بین المللی می‌باشد.

مرکز رشد دانشگاه بین المللی چابهار با جذب شرکت‌های فناوری برجسته در کشور، سرمایه گذاران و شرکت‌های سرمایه گذاری ریسک پذیر(Seed capital, Business angel, Venture capital) و نیز برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی در هر حوزه، امکان برقراری تعامل کارآفرینان در مرکز رشد را با این سرمایه گذاران فراهم می‌نماید و به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت تجاری سازی محصولات خود و مشارکت با این سرمایه گذاران اقدام نمایند.

از دیگر تمهیدات مرکز رشد، جهت پربارکردن دوران رشد، برگزاری کلاس ها و کارگاه های تخصصی در حوزه های

 • مدیریت دانش
 • مالکیت معنوی و امور حقوقی
 • تجاری سازی
 • بازاریابی و فروش
 • جذب سرمایه و …. می‌باشد.

ارزیابی رشد

در این دوران، کارآفرینان باید دو نوع گزارش به مرکز ارائه نمایند:

۱-گزارش عملیاتی شش ماهه : این گزارش کوتاه که فرمت آن در بخش فرم‌ها ارائه گردیده است، باید هر ۶ ماه بصورت منظم به مرکز ارسال گردد. این گزارش بیانگر برقرار بودن فعالیت‌های روزمره واحد و دستاوردهای کمی واحد از جمله ثبت اختراع، تولید محصول اولیه، چاپ مقاله و …. می‌باشد.

۲-گزارش فنی، علمی سالانه: این گزارش باید بصورت منظم در پایان هر سال به مرکز ارسال شود.

علاوه بر پیگیری دریافت گزارش‌های مذکور توسط مرکز رشد، واحد‌های مرکز بصورت سالانه توسط کمیته تخصصی، فنی و کسب و کاری ارزیابی می‌شوند. این ارزیابی بر مبنای ارائه ۲۰ دقیقه‌ای واحد فناور در مورد فعالیت‌های علمی، فنی و کسب و کاری آن‌ها، دستاوردهای آن‌ها و نیز گزارش علمی سالانه انجام می‌گیرد و کارآفرینان واجد شرایط می‌توانند به ادامه بهره گیری از امکانات مرکز ادامه دهند. در این ارزیابی سالانه توسط کمیته تخصصی، واحد هایی نیز که از نظر فنی، علمی و کسب و کاری صلاحیت لازم را احراز نکنند، فعالیت آن‌ها در مرکز رشد متوقف خواهد شد. ضمنا، تعدادی از این واحدها نیز بر مبنای همین ارزیابی انتخاب می‌شوند تا در صورت امکان، کمک های مالی بیشتر از طرف مرکز دریافت نمایند.

واحد‌های فناور پس از طی ۳ الی حداکثر ۴ سال در دوران رشد و تولید محصول اولیه و یا پروتوتایپ اولیه و احیانا تجاری سازی محصول می‌توانند به عنوان یک واحد فناوری رشد یافته از مرکز رشد خارج شده و بصورت مستقل به فعالیت های خود ادامه دهند.

مشاوره‌های تخصصی

مشاوره به معنی دریافت کمک حرفه ای و کسب اطلاعات لازم از افرادی است که صاحب تخصص و دانش در زمینه ی خاص هستند. دریافت اطلاعات و کسب مشاوره در همه‌ی زمینه‌ها می تواند کارساز و کارگشا باشد؛ مسائل پزشکی، درمانی، تحصیلی، علمی، خانوادگی، حقوقی، کسب و کار و غیره مواردی است که دریافت خدمات مشاوره ای می تواند در حل مشکلات آن‌ها مفید باشد. مشاوره کسب و کار یکی از انواع مشاوره، راهنمایی و دریافت اطلاعات محسوب می شود. اگر نیاز دارید کسب و کار یا استارت آپی راه اندازی کنید، به شما پیشنهاد می دهیم قبل از شروع، از افراد ذی صلاح و صاحبت تخصص، مشاوره و راهنمایی بگیرید.

ازینرو مرکز رشد و نوآوری دانشکاه بین المللی چابهار در برای سوق دادن استارت‌اپ‌‌ها و واحدهای نوآور به سوی بهترین نتایج اقدام به ارائه خدمات مشاوره‌ای به این عزیزان به شرح ذیل کرده است:

 • مشـــاوره‌های حقوقـــی و مدیریتی
 • مشاوره‌های تجاری‌سازی
 • مشــــاوره بـــــرای اخذ مجـوز دانـــــش بنیان و اسـتفــاده از تسهیلات آن